…existuje jen jeden způsob, jak v něčem uspět a to je dát do toho všechno!

Sportovní přípravka- všeobecný základ pro všechny

Gymnastický aerobik  je běh na dlouhou trať a je třeba hodně trpělivosti, píle a nadšení. Teprve po 2 až 3 letech se dítě naučí své tělo ovládat tak, aby mohlo začít opravdu trénovat. Touto dobou jsou děti zařazeny do „SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKY“, je to čas určený všeobecné pohybové, taneční a především gymnastické průpravě. V této době jde především o zpevnění svalů, osvojení návyku správného držení těla, zlepšení koordinace a rozvíjení rytmického cítění. A to vše přiměřenou formou, která děti nadchne a přitáhne ke sportu obecně. Do přípravky přijímáme všechny děti od 4 let (výjimečně od 3 let).  Každé dítě má určité schopnosti a my se snažíme tyto schopnosti v dětech nalézt a rozvíjet je. Po zpravidla dvou letech se děti rozdělují podle zaměření. Některé pokračují v nezávodním cvičení u nás (muzikálový tanec, gymnastika), jiní se vzhlédnou v kolektivních sportech… Některé děti si vybíráme do oddílu gymnastického aerobiku. Aby gymnastický aerobik nebyl pro dítě trápením, ale radostí, nesmí chybět i určité fyzické a duševní předpoklady. Gymnastický aerobik je sport, který v dětech pěstuje píli, pevnou vůli a rozvíjí celkově jejich osobnost. Je to sport, který milujeme.

Corridoor tým

Aktuality
gymnastika
aiga_mail-512
Přidej se k nám!