logo

Ing. Radek Pivoňka

Radek

Vzdělání:

  • Všeobecné gymnázium v Českém Brodě
  • ČVUT v Praze – Fakulta stavební

S Corridoorem spolupracuje Radek již mnoho let, aktivně se podílí na organizaci akcí pro děti i dospělé, obzvláště na seznamovacích kurzech, sportovních soustředěních a teambuildingových akcích. Dále zajišťuje přípravu podkladů pro tvorbu tiskovin a dalších propagačních materiálů a je spoluorganizátorem závodů Mistry s Mistry.

Radek je jedním z instruktorů, který neumí vlnit boky do zuta-rytmů, či skákat šušky a štiky. Díky svému instruktorskému kurzu lezení se s ním pravděpodobně setkáte naopak u aktivit, kdy nebudete mít pevnou půdu pod nohama a bude tak nezbytné jištění a zabezpečení před pádem.

Motto: Poznej sám sebe, abys mohl poznat nové lidi…

Přihláška

Přidej se k nám!