logo

Trénink a příprava

Lekce tenisu

Základní myšlenkou naší péče je komplexní a maximálně individuální přístup. Neřídíme a nezakazujeme, ale radíme a pomáháme s realizací. S našimi klienty hledáme řešení, která jim dovoluje jejich zaměstnání, rodina a maximálně vyhovují jejich naturelu. Naším cílem je společné nalezení optimálního tréninkového a výživového režimu, začlenění regenerace a případných doplňkových aktivit.

Speciální programy jsou určeny pro nadšené amatéry i pro výkonnostní a vrcholové sportovce, obecně však pro všechny sporty, kde záleží na přesném provedení pohybu.

Jsou stavěny za účelem rozvoje konkrétní schopnosti či dovednosti prostřednictvím speciálních simulací, které věrně napodobují podmínky, ve kterých bude daná schopnost (dovednost) uplatňována.

Většinou se jedná o střídání průpravných a vysoce zátěžových prvků, které pomáhají upravit a stabilizovat prováděcí techniku pohybu, zlepšit specifickou výkonnost (sílu úderu, odraz, švih …), odstranit zlozvyky a nadbytečné pohyby (ekonomizace pohybu).

Výhodou je, že dochází k vysokému zatížení požadované funkce, ovšem bez rizika zkreslování a poškozování techniky pohybu.

Popisovaný jev nastává u již osvojené dovednosti, která se častým používáním bez dodatečných průprav a korekcí zkresluje natolik, že přestává být funkční.

Stále častěji sestavujeme také programy zaměřené na prevenci zranění a kompenzaci jednostranného přetěžování. Právě ono jednostranné přetěžování vede k výskytu dysbalancí, ztrátě výkonnosti a následně k bolestivosti a častému zranění.

Využíváním kompenzačních a strečinkových programů lze efektivně předcházet většině těchto nežádoucích jevů.

V uvedených oblastech nejen prakticky stavíme speciální programy, ale věnujeme se též vzdělávání a výuce.

Pořádáme semináře na daná témata, účastníme se kongresů, provozujeme poradenství.

Navrhujeme průpravné a kompenzační programy pro celé sportovní oddíly, samozřejmě za spolupráce se stávajícími trenéry.

Aktuality
gymnastika
Přidej se k nám!