logo

Seznamovací kurzy a školní výlety

IMG_4583Cíle seznamovacích kurzů

  • Stmelit třídu, pozitivně naladit vztahy, vytvořit silný společný zážitek
  • Zdokonalit dovednost spolupracovat se spolužáky
  • Motivovat a inspirovat studenty k práci na vztazích ve třídě
  • Umožnit studentům formulaci základních pravidel vzájemného chování (skupinových norem) ve třídě
Aktuality
gymnastika
Přidej se k nám!